SPRAWNY UMYSŁ SPRAWNE CIAŁO

Rozwijanie sprawności ruchowej i rekreacyjnej u osób starszych

 • Poprawę ogólnej sprawności fizycznej
 • Zatrzymanie procesów starzenia się organizmu
 • Miłe spędzenie wolnego czasu w czasie wysiłku fizycznego

OKNO NA ŚWIAT

Rozwijanie kompetencji językowych

 • Rozwijanie czterech podstawowych sprawności językowych: w mówieniu, czytaniu, pisaniu i słuchaniu
 • Opanowanie znajomości wybranego języka: słownictwa, zwrotów i struktur oraz wiedzy interkulturowej
 • Kształtowanie otwartości i ciekawości wobec innych kultur,
 • Poznanie zwyczajów i kultury krajów,
 • Rozwijanie umiejętności pracy w grupie lub zespole,

CYFROKLUB SENIORA

Rozwijanie kompetencji cyfrowych

 • Nabycie umiejętności podstawowej obsługi komputera
 • Nabycie umiejętności pracy z systemem operacyjnym Windows, edytorem tekstu word,
 • Nabycie umiejętności wykorzystania rożnych dostępnych narzędzie i aplikacji cyfrowych w codziennym życiu np. smartfon, tablet, skaner, drukarka
 •  Umiejętność poruszania się po Internecie i wykorzystania go do własnych potrzeb i poprawy komfortu życia np. wyszukiwanie informacji, email, e-bankowość, e-zakupy, e-usługi

SPOTKANIE ZE SZTUKĄ - KREATYWNIE I TWÓRCZO

Rozwijanie umiejętności twórczych

 • Rozwijanie kreatywności i zdolności estetycznych przez wyrażanie siebie środkami artystycznymi.
 • Rozwijanie zainteresowań w dziedzinie rękodzieła artystycznego i innych technik kreacji twórczej

 

AKTYWNY SENIOR W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Rozwijanie kompetencji społecznych

 • Pobudzanie własnej inicjatywy uczestników w poszukiwaniu i pogłębianiu osobistych zainteresowań i pasji,
 • Integracja środowiska lokalnego poprzez wskazanie możliwości wspólnych działań w obszarze społecznym
 • Aktywizacja współpracy lokalnych wspólnot na rzecz rozwijania społeczeństwa obywatelskiego
 • Kształtowanie postawy otwartości na nowe wyzwania związane z życiem osobistym

EDUKACJA NIEFORMALNYCH OPIEKUNÓW OSÓB STARSZYCH

Rozwijanie kompetencji opiekuńczych

 • Wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie specyfiki usług opiekuńczych nad osobami starszymi, z zespołem sprzężenia chorób i stanów psych-somatycznych
 • Nabycie nowych umiejętności i kompetencji w zakresie sprawowania opieki nad osobami starszym
 • Wzmocnienie umiejętności i kompetencji u osób chcącymi przygotować się do świadczenie takich usług w zakresie sprawowania opieki nad osobami starszym w sposób profesjonalny
 • Kształtowanie pozytywnych relacji społecznych
 • Rozwijanie umiejętności w zakresie tworzenia sąsiedzkich grup samopomocowych, grup wsparcia w zakresie organizowania i udzielania pomocy dla opiekunów i ich podopiecznych